Archiwa tagu: Jak samemu zro­bić kule kąpie­lowe?

Jak samemu zro­bić kule kąpie­lowe?

Kąpiel w wan­nie, w cie­płej wodzie z dodat­kiem olej­ków zapa­cho­wych i kul musu­ją­cych jest relak­su­jąca. Można w jed­nej chwili zapo­mnieć o pro­ble­mach dnia codzien­nego i po pro­stu odprę­żyć się. Nie trzeba kupo­wać w skle­pach kul do kąpieli, bowiem można je wyko­nać w pro­sty spo­sób w warun­kach domo­wych. Jak tego doko­nać i jakie skład­niki będą nam potrzebne?
bath-465577_1280
Czytaj dalej Jak samemu zro­bić kule kąpie­lowe?