Regulamin

Korzystanie ze Strony Piękna, zwanej dalej Stroną przez Użytkowników:

1. Zabronione jest kopiowanie artykułów napisanych dla Strony. Wyjątek stanowią artykuły opublikowane w serwisach jako artykuły do przedruku, bądź na Stronie  z oznaczeniem do przedruku.

2. Zezwalamy na umieszczanie w innych serwisach artykułów z oznaczeniem do przedruku. Artykułów nie wolno zmieniać, należy zostawić działające linki w niezmienionej formie oraz informację o źródle pochodzenia artykułu.

3. Teksty pochodzące z innych serwisów (np. Artelis, Eioba), a zamieszczone na Stronie  podlegają regulaminom tychże serwisów.

4. Komentarze dodawane przez użytkowników nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem i obraźliwych. Nie mogą być czystą reklamą.

5. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia komentarzy zawierających niedozwolone treści.

Informacje dotyczące Autorów:

1. Autorzy artykułów mają prawo umieszczać na stronie artykuły SWOJEGO autorstwa.

2. Umieszczając artykuł Autor oświadcza, że jest jego autorem oraz jednocześnie akceptuje warunki tegoż regulaminu.

3. Artykuły mogą być publikowane, tylko i wyłącznie pod imieniem i nazwiskiem. Najlepiej prawdziwym lub takim, które brzmi wiarygodnie. Artykuły podpisane niepoważnymi nazwiskami, nazwami firm, adresami WWW, itp nie będą publikowane.

4. Nie publikujemy artykułów zawierających treści rasistowskie, pornograficzne, nazistowskie, fanatyczne, terrorystyczne, hakerskie, obraźliwe, wulgarne. Artykuły nie mogą promować broni, narkotyków, nikotyny.

5. Najchętniej publikujemy artykuły zawierające ciekawe informacje, praktyczne rozwiązania problemów, unikalną wiedzę, wskazówki, analizy, raporty, studium przypadku, opinie, komentarze itp. Artykuły powinny, być przydatne z punktu widzenia czytelnika.

6. Zastrzegamy sobie prawo do nanoszenia drobnych zmian i korekty.

7. Nie będą publikowane artykuły: słabe merytorycznie, co do których zachodzi podejrzenie, że autor nie ma do nich praw autorskich,  z dużą ilością rażących błędów i bardzo krótkie.

8. Zezwalamy na umieszczanie zdjęć Autorów. Zdjęcia nie mogą przekraczać rozmiaru 250 KB i nie mogą przedstawiać niedozwolonych treści.

Postanowienia końcowe:

1. Mimo dokładania wszelkich starań jakościowych i weryfikacyjnych, Właściciel strony Piękna nie odpowiada za treści przekazywane i publikowane na łamach strony przez Autorów, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.  Autorzy, konsultanci i właścicieStro nie ponoszą odpowiedzialności  z tytułu wykorzystania przez Użytkwnika informacji na niej zawartych.

2. Właściciel Strony dołoży wszelkich starań, aby Strona działała w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Stronę.

3. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmienione, bez podawania przyczyny. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu.

4. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.